ZNALECKÝ POSUDOK

V prípade financovania kúpi nehnuteľnosti cez hypotéku je potrebný k žiadosti o hypotéku znalecký posudok nie starší ako rok.

Znalecký posudok vypracuje znalec v odbore: stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/ 2004 Z.z...

Spoločnosť ASTER Reality spolupracuje so znalkyňou Ing. Katarínou Vrablecovou.

Znalecké posudky bytov, domov, pozemkov zabezpečujeme v prípade potreby cca do týždňa. Väčšinu potrebných materiálov k vypracovaniu posudku zabezpečí naša spoločnosť.

 

Podklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku:

Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti
- výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/, (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie starší ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia. V súčasnosti na katastroch vydávajú LV opatrené kolkovou známkou v hodnote 8 EUR, určený pre právne účely (kolok je potrebné priniesť na kataster so sebou).

Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy
na pozemky (parcely), na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely (detto ako u LV).

V prípade neaktuálnosti kópií z katastrálnej mapy - geometrický plán
ohodnocovaných pozemkov a stavieb vždy ak sa ohodnocuje stavba, ktorá sa nachádza na pozemku iného vlastníka a vždy ak došlo ku zmene (pozemkov alebo stavieb), ktorá nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy (napr. prístavby, novostavby...), potvrdený katastrálnym úradom.

Nadobúdacie doklady
vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...).

Stavebno-právna dokumentácia
stavieb a pozemkov - právoplatná, s vyznačením právoplatnosti - územné rozhodnutie, stavebné a kolaudačné rozhodnutie, povolenie stavebných zmien, projektovú dokumentáciu stavieb; resp. zameranie skutkového stavu. Kúpnopredajné zmluvy, dedičské rozhodnutia, vyjadrenia štátnych orgánov a pod., pridelenie súp. čísla, užívacie povolenie alebo doklad o začatí užívania, znalecké posudky vypracovávané k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva.

Úžívacie povolenia
prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií, pri rozostavaných stavbách je potrebné predložiť aj stavebnú dokumentáciu overenú stavebným úradom.

 

Viac informácií získate od Vášho osobného makléra spoločnosti ASTER Reality.

Novinky a aktuality
18. november 2019 Mikulášska súťaž                            ...
18. apríl 2019 Krásne veľkonočné sviatky! Vážení klienti a obchodní partneri, prajeme Vám príjemné...
12.04.2019 Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2019 Veľkonočné sviatky tu máme o týždeň, preto...
24.03.2016 Veselé veľkonočné sviatky! Vážení klienti a obchodní partneri, prajeme Vám príjemné...
06.08.2015 reBuilds, s.r.o. - nový člen ASTER Group, s.r.o. Spoločnosť reBuilds je...
V krátkosti o nás

Realitná kancelária ASTER Reality bola založená na začiatku roka 2013. Za krátku dobu sme stihli zobchodovať desiatky nehnuteľností, uspokojiť požiadavky klientov a rozšíriť sa z “jednoosobovej eseročky” na stabilného a silného partnera nie len pri predaji či prenájme nehnuteľností, ale aj pri výstavbách a realizáciach investičných projektov.

Naša hlavná činnosť sa počas rokov vyprofilovala hlavne na celkový servis okolo predaja rodinných domov a pozemkov. Na pozemky zabezpečujeme spolu s našou partnerskou projekčnou firmou projekty domov, ktoré ideálne sadnú na pozemok a zároveň dokonale vystihujú želanie klienta. Navrhnuté projekty pomáhame realizovať spolu s našou partnerskou stavebnou firmou. A aby sa kruh uzavrel, radi pomôžeme aj s predajom bytov alebo domov, z ktorých sa naši klienti sťahujú do nových.

Snažíme sa, aby názov našej spoločnosti bol synonymom výrazov “kvalita a profesionalita služieb“, „individuálne a citlivé prístupy k obchodným prípadom“, „dôvera a spokojnosť klientov a obchodných partnerov“.

Presvedčte sa o našej profesionalite a staňte sa naším ďalším spokojným klientom.

Peter Koller
konateľ spoločnosti